Wat doe je als studeren je makkelijk valt en je naast je feitelijke studierichting nog extra kennis wilt opdoen? Vroeger moest je daarvoor zo’n beetje op eigen aanvoelen her en der extra colleges kiezen om te volgen. Maar als je aan de VUB studeert,...

De Week Van